Kenniscentrum Bodem

Voor een antwoord op al uw bodemvragen

Welkom bij Kenniscentrum bodem

Het platform dat antwoorden en handvaten geeft over bodemzaken. 

Dit kennisloket is onderdeel van Leer- en Kenniscentrum Bodem gevestigd in het Biosintrum. Mede tot stand gekomen door Regio Deal Zuid Oost Friesland. U kunt antwoord vinden op uw vragen over de bodem. Of een vraag indienen. Vragen zullen worden beantwoorden door de bodem experts uit het Kennisconsortium Bodem.

Multifunctionele bodem

  • Meerdere functies
  • Bodembeheer
  • Organische stof

Gezonde bodem

  • Bodemecosysteem
  • Knelpunten
  • Bodemkwaliteit

Klimaatslimme bodem

  • Klimaatbeleid
  • Organische stof
  • Veerkrachtige landbouw

Biodiverse bodem

Een biodiverse bodem levert een positieve bijdrage aan het klimaat, de agrarische producten, bouwmaterialen en positieve humane gezondheid. 

Bodemonderzoek | Onderwijs

Rondom Biosintrum, waar het Leer en kenniscentrum bodem is gevestigd wordt een outdoor laboratorium gerealiseerd bestaande uit Mesokosmossen. Dat zijn “bakken”van circa 1 meter doorsnede waarin ongestoorde bodemprofielen in komen. Hierop worden diverse sample punten etc gemonteerd. Daarnaast komt er een “foedraal” omheen om externe klimaatinvloeden op de bodem zelf buiten te sluiten.

Lees meer over:

Kennisbank

Heeft u een vraagstuk over de bodem? Voor meer informatie:

Kennisloket

Heeft u nog geen antwoord op uw vraag? Stel deze via ons kennisloket.

Projecten

Volg alle lopende en afgeronde onderzoeken m.b.t. de bodem.

Mesokosmos

Het Mesokosmos outdoor lab is een buitensysteem dat verschillende bodemsoorten onder gecontroleerde omstandigheden onderzoekt. Met behulp van mesokosmossen kan vergelijkend onderzoek gedaan worden naar effecten van verschillende vormen van beheer, gewassen,toevoegmiddelen en combinaties daarvan op de bodem, het water, de biologie en de biodiversiteit, onder dezelfde (klimatologische) omstandigheden.

Het Leer- en Kenniscentrum in het Biosintrum op het Ecomunitypark moet onderdeel worden van een breder in Noord Nederland opgezette strategie en samenwerking voor praktijkgericht onderzoek naar duurzaam beheerde bodems in relatie tot landbouw, waterbeheer en biodiversiteit. Waarbij in Noord Nederland op 3 niveaus bodemonderzoek kan worden uitgevoerd. Op micro-/ labniveau in onderzoeksfaciliteiten in Leeuwarden, Groningen en Drenthe (laboratoria, klimaatkamers en kassen). Op macro-/ praktijkniveau bij de proefbedrijven (o.a. SPNA, Valthermond, Dairy Campus, Eytemaheert) en bij agrariërs in het veld. En op mesoniveau bij het Biosintrum op het Ecomunitypark (mesokosmossen)

Het kennisconsortium

Het leer- en kenniscentrum bodem wordt mede mogelijk gemaakt door de Regio Deal Zuidoost Friesland en onze partners uit het kennisconsortium.