Reststromen Ooststellingwerf

 

Gezamenlijk met de Hogeschool Van Hall Larenstein, lokale agrariërs Anne Graafstra & Jan-Roelof Betten en het Louis Bolk Instituut wordt een onderzoek opgezet om de conditie van de bodem in Ooststellingwerf te verbeteren.

Het onderzoek bevat de vier volgende elementen: inventarisatie van de groene reststromen in de gemeente Ooststellingwerf; een studie naar innovatieve technieken die deze reststromen kunnen omzetten naar bodemverbeteraars; wetgeving en het opstellen van een businesscase. Dit project is de opmaat naar een grootschalige pilot waarbij groene reststromen lokaal verwerkt worden en teruggebracht worden in de bodem. Kortom, van kennis naar praktijk!

Voor de gemeente Ooststellingwerf is dit het eerste project wat onder de vlag van het Kennisconsortium Bodem zal worden uitgevoerd. Wij hechten waarde aan dit consortium en aan de bodem an sich omdat beide aan de basis staan van een duurzame en toekomstbestendige landbouwsector en de Biobased economy.

De gemeente Ooststellingwerf zet koers naar een Biobased economy. In deze economie worden fossiele grondstoffen vervangen door natuurlijke hernieuwbare alternatieven om de klimaat- en grondstoffen problematiek een hoofd te bieden.

Om de fossiele grondstof te vervangen door een groen alternatief, is een bodem in topconditie nodig. De vraag naar groene grondstoffen zal door de Biobased economy vergroten wat een beroep doet op het producerend vermogen van de bodem.

Bij afsluiting van dit project hebben we zicht op de verschillende groenstromen binnen de gemeente en hoe deze toegepast kunnen worden in decentrale compostering om op een lokaal, circulair niveau de landbouwbodem te verbeteren. Deze kennis kan vervolgens de opmaat zijn naar een groter, langduriger project die nóg meer inzicht kan geven over de mogelijkheden van compostering voor de lokale akkerbouw. Foto: Rens Hooyenga