Strorijke Stalmest

Strorijke Stalmest

Strorijke Stalmest   Bodemvitaliteit is een sleutelfactor voor de akkerbouw/tuinbouw in het realiseren van kringlooplandbouw. Samenwerking met veehouderij kan daarbij behulpzaam zijn mits er met een gezamenlijk bouwplan kan worden gewerkt waarin gras en...
COE Groen PreciSIALandbouw

COE Groen PreciSIALandbouw

COE Groen PreciSIAlandbouw Precisielandbouw is een bedrijfsmanagementconcept dat d.m.v. technologie en kennis zo goed mogelijk stuurt op economische, ecologische en maatschappelijke doelen. Het preciSIAlandbouw-consortium doet een voorstel om praktijkgericht onderzoek...
DutchDesignWeek

DutchDesignWeek

DutchDesignWeek Eindhoven Afgelopen zaterdag (22 Oktober) is de DutchDesignWeek geopend, hierbij maken wij onderdeel uit van de shitshow. De shitshow is een tentoonstelling die de bezoekers meeneemt op een reis van kont naar mond. Een collectie aan ontwerpers die zich...
Opening onderzoekstuin LKC bodem

Opening onderzoekstuin LKC bodem

Opening Onderzoekstuin Leer- en Kenniscentrum Bodem.   In de ochtend van 27 September was de grote opening van de onderzoekstuin bij het Biosintrum, daar werd iedereen verwelkomd met een ontbijt en kon iedereen met elkaar elkaar praten. Daarna gingen wij met z’n...