LLO-Katalysator bouwsteen 2 – klein Duurzaam Bodem- en Bodemwaterbeheer

door mei 8, 20240 Reacties

LLO-Katalysator bouwsteen 2 – klein Duurzaam Bodem- en Bodemwaterbeheer

 

Een gezonde, vitale en productieve bodem is dé grondstof die aan de basis staat van ons menselijk welbevinden. Het gezamenlijk oplossen van vraagstukken op het gebied van de (verstoring van de) balans tussen het natuurlijk systeem en de maatschappij vraagt meer dan alleen inhoudelijke kennis.

Het vertalen van de behoefte naar een kennisvraag en van kennis uit de wetenschap naar de praktijk is extra belangrijk bij de vraagarticulatie en bij goed opdrachtgeverschap.

De opgave Om goed te kunnen samenwerken aan de complexe opgaven in het landelijke gebied is het noodzakelijk dat:

– Bodemkennis in NL op gelijkwaardig niveau wordt aangeboden dat deze betrouwbaar en wetenschappelijk onderbouwd is en de kwaliteit van onderwijs goed is;
– Dat er landelijke kwaliteitsborging op (bodem)onderwijs, trainingen en cursussen;
– Dat leerlijnen op MBO, HBO, WO niveau doorlopend en nationaal verbonden zijn;
– Er een doorlopende cyclisch proces van kennisontwikkeling, kennisdisseminatie en kennisvragen ontstaat;
– Dat nieuwe kennis versneld landt in het (post)initieel onderwijs.
– Dat nieuwe kennis versneld landt in transitie naar een duurzame landbouw.

De activiteiten:

• Deskresearch: door alle consortium partners.
• Groepsgesprekken met bodemspecialisten (Canvas Model): door partner hogescholen en mbo’s.
• Focusgroepgesprekken klantsegmenten (Canvas Model): partner hogescholen en mbo’s.
• Pilot: door Aeres Hogeschool en HAS green academy.
• Blauwdruk bodem LLO: HVHL en de andere consortium partners.
• Projectmanagement: door Hogeschool Van Hall Larenstein

 

4Projectdetails

 

Looptijd:
januari 2024   – december  2024

Consortium:

Hogeschool Van Hall Larenstein (penvoerder)
Aeres Hogeschool
HAS green academy
Hogeschool Inholland
Terra mbo
Yuverta
Aeres mbo
Wageningen Academy (onderdeel Wageningen Universiteit) 

Financier:

Uitvoeringsorganisatie LLO-Katalysator

Budget:

€124.000,-