Klimaatrobuuste Beeklandschappen

door mrt 8, 20230 Reacties

Klimaatrobuuste Beeklandschappen

Nederland heeft de ambitie om in 2050 klimaatrobuust te zijn en daarmee staan we voor een grote opgave. Deze opgave is in het bijzonder groot voor beeklandschappen, die worden gekenmerkt door beekdalen en hoge zandgronden. Dit project zoomt daarom specifiek in op wat deze transitie voor dit soort landschappen betekent.

In dit project werken hogescholen Aeres, HAS, Van Hall Larenstein en Saxion nauw samen met tal van consortiumpartners (zoals waterschappen, provincies, gebiedspartijen) om in gebiedscases te onderzoeken hoe een dergelijke transitie naar klimaatrobuuste beeklandschappen er in de praktijk uit kan zien en hoe landbouw deze transitie op een slimme manier kan ondersteunen. Dit doen we aan de hand van meerdere thematische invalshoeken, zoals het bodem- en watersysteem, het agrarisch perspectief, de verdienmogelijkheden van en binnen dit landschap en de rol van governance. Voor elke invalshoek wordt een repliceerbare aanpak ontwikkeld en toegepast op drie gebiedscases. De opgedane lessen worden breed gedeeld en dragen bij aan zowel de transitie naar een klimaatrobuust Nederland als aan een uitnodigend perspectief voor de Nederlandse landbouw.

Projectdetails

 

Looptijd:
2022-2024

Consortium:
Aeres (penvoerder), VHL, HAS,  Warmonderhof, Biosintrum, ELAN Zuidoost Friesland, Wetterskip Fyslan, Saxion, Waterschap de Dommel, Provincie Noord Brabant

Financier:

SIA

Budget:

€650.000,-

Nieuwsberichten en Producten

 

 

Wilt u meer over dit onderwerp weten?