Fjildlab Kansrijke Gewassen

door mrt 8, 20230 Reacties

Fjildlab Kansrijke Gewassen

 

 

Dit project heeft als doel om meer kennis en ervaring op te doen en verdienmodellen te ontwikkelen in noordoost Friesland voor zogenaamde kansrijke gewassen en haar producten. Het betreft oliehoudende, verzelrijke en eiwithoudende gewassen die potentieel interessant zijn. Betrokken partijen zijn Agrarisch Collectief Waadrane, Van Hall Larenstein, 5 agrariërs en diverse ketenpartijen voor de levering van zaden en de verwerking van de eindproducten. Na de projectperiode willen we twee tot vier businesscases hebben gerealiseerd.

Doel is om in dit project:
– 2-4 nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen;
– 5 gewasdemo’s voor de kansrijke gewassen te organiseren;
– met 5-20 boeren aan de slag te gaan met de kansrijke gewassen

Vanaf november 2025 worden de resultaten van dit project op dit portaal gepubliceerd. De resultaten van het  project zijn gratis beschikbaar  voor alle ondernemingen die in de betrokken specifieke landbouw- of bosbouwsector of -subsector actief zijn

Projectdetails

 

Looptijd:
februari 2024-december 2025

Consortium:

VHL (penvoerder), Agrarisch collecief Waadrane, Mts Kroodsma,  Mts van Kuiken, V.O.F. Vries Agro, Mts Dijkstra.

Financier:

Fjildlab, versnellingsagenda

Budget:

€322.000,-

Wilt u meer over dit onderwerp weten?