Fjildlab Circulaire Meststoffen

door mei 8, 20240 Reacties

Fjildlab Circulaire Meststoffen

 

Vraag en aanbod van mest en organische reststromen in de landbouw komt niet bijelkaar. Geen optimale verwaarding van de nutriënten uit dierlijke mest en andere organische reststromen, terwijl deze kunstmest kunnen vervangen en kunnen bijdrage aan klimaatbestendige landbouw (o.a. vergroten infiltratie en waterbergend vermogen van de bodem.

Door middel van deskstudie op het gebied van wet en regelgeving op het gebied van circulaire meststoffen en veldproeven in open en bedekte teelten en proeven in de mesokosmossen bij Biosintrum.

Bepalen welke meststoffen voor handen zijn, wat de eigenschappen zijn (bandbreedte + karakteristieken), en voor welke toepassing deze geschikt kunnen zijn. Effect van verschillende meststoffen in de praktijk testen en bemeten.

Onderzoeksvraag:  “Welke bemestingsproducten (N, P, K, organische stof in verschillende verhoudingen en concentraties) die afkomstig zijn van dierlijke mest en andere organische reststromen zijn waardevol voor de akkerbouwer of tuinder en hoe kan het gebruik hiervan in deze sectoren gestimuleerd worden?”

 

Projectdetails

 

Looptijd:
januari 2023   – juli  2025

Consortium:

HAS Green Academy (penvoerder), Aeres Hogeschool, HVHL, Hogeschool InHolland, Delphy, deBaai, KnijfAgro, Bioclear, HOST, v.d. Knaap, NCM, Biosintrum, Glastuinbouw.nl, Agroproeftuin de Peel, Ecolana

Financier:

SIA, NWO

Budget:

€713.000,-