Eerste bodemprofielen voor Leer- en Kenniscentrum Bodem

door apr 6, 20220 Reacties

Eerste bodemprofielen voor Leer- en Kenniscentrum Bodem

Op verschillende plekken in het buitengebied van Ooststellingwerf zijn vorige week de eerste bodemprofielen gestoken voor het Leer- en Kenniscentrum Bodem.

Onderzoekers en studenten van het Biosintrum en Van Hall Larenstein gebruiken deze bodemprofielen voor onderzoek naar bodemgezondheid.

Projectdetails

Leer- en Kenniscentrum Bodem

Bodemprofielen

Regio Deal Zuidoost Friesland

 

Het steken van de eerste bodemprofielen is een belangrijk moment voor het Leer- en Kenniscentrum Bodem. Deze zogenoemde mesokosmossen krijgen een plek in de onderzoekstuin bij het Biosintrum in Oosterwolde. Door verschillende soorten bodemprofielen bij elkaar te zetten en deze nauwkeurig te monitoren via sensoren, krijgen onderzoekers en studenten beter inzicht in de dynamiek van bodems. En helpt het praktijkvragen te beantwoorden over bodemkwaliteit, bodembiologie, klimaatbestendigheid en waterkwaliteit. 

Het Leer- en Kenniscentrum Bodem komt mede tot stand dank zij de Regio Deal Zuidoost Friesland. Het ontwikkelt zich tot een regionaal kennisloket met (inter)nationaal netwerk waar agrariërs, bedrijven, onderzoekers en studenten kennis opdoen en delen over de bodemgesteldheid, waterkwaliteit en biodiversiteit. Het Biosintrum, waar het Leer- en Kenniscentrum is gevestigd, wil met de opgedane praktijkkennis helpen aan een versnelde kennisspreiding voor de verschillende grondgebruikers. Onder andere door het verrichten van praktijkonderzoek, voorlichting, symposia en wetenschappelijk onderzoek.

Meer informatie is te vinden op www.kenniscentrumbodem.nl