COE Groen: Regeneratieve Open Teeltsystemen

door nov 23, 20220 Reacties

Regeneratieve Open Teeltsystemen

Regeneratieve landbouw is een benadering die bodembehoud gebruikt als startpunt om te regenereren en bij te dragen aan meerdere voorzieningen, regulerende en ondersteunende ecosysteemdiensten, met als doel dat dit niet alleen het milieu, maar ook de sociale en economische dimensies van duurzame voedselproductie verbeteren. Uitgangspunt is dat een gezonde bodem gezonde gewassen opleveren die bijdragen aan gezondheid van mens en dier.

Tot op heden is het experimenteren met regeneratieve landbouwmethoden in Nederland beperkt tot kleinschalige initiatieven die gefragmenteerd over het land plaatsvinden. Praktijkervaring en -kennis over regeneratieve landbouw is daardoor ook gefragmenteerd en slecht ontsloten voor de praktijk en het beroepsonderwijs. De effecten van regeneratieve landbouw op perceels- en bedrijfsniveau zijn daarom niet duidelijk laat staan wat het potentiële verdienvermogen is voor agrariërs.

In het nationale project ‘Regeneratieve Openteelt systemen’ willen onderzoekers en studenten van de groene hogescholen Van Hall Larenstein, HAS Green Academy en Aeres Hogeschool meer inzicht krijgen in regeneratieve landbouwpraktijken en deze kennis ontsluiten voor de praktijk. Tezamen met een consortium van agrariërs, bedrijven en overheden gaan ze de komende 2 jaar aan de slag in vijf leernetwerken.

Elk leernetwerk focust op een andere regio of regeneratieve landbouwpraktijk. Zo is er een leernetwerk in west Nederland dat focust op de bollen sector en de effecten op de plantweerbaarheid. Het leernetwerk in noord Nederland wil meer inzicht krijgen in de effecten van regeneratieve landbouw op de kwaliteit van het gewas. Terwijl leernetwerken in het zuiden van Nederland specifiek aan de slag gaan met strokenteelt of agroforestry. De opgedane kennis wordt ontsloten voor de praktijk en opgenomen in onderwijsprogramma van het beroepsonderwijs. Niet beantwoorde kennisvragen uit de leernetwerken worden over twee jaar gebundeld in een actieagenda.

Dit project wordt financieel mogelijk gemaakt door Regieorgaan SIA en de provincies Friesland, Noord-Brabant, Limburg, Noord-Holland en waterschap Limburg.

Projectdetails

 

Looptijd:
2022-2024

Consortium:
VHL, HAS Hogeschool, Aeres Hogeschool, Provincie Friesland, Cosun, Provincie Noord Brabant, Provincie Noord Holland, Eurostyle, mts v/d Bos Weidenaar (Ecolana), Botmas, Agro Graafstra, Provincie Limburg, Waterschap Limburg

Financier:

SIA

Budget:

€650.000,-

Wilt u meer over dit onderwerp weten?