Bokashi als bodemverbeteraar

door okt 12, 20210 Reacties

In 2018 zijn op vijf locaties in Friesland (vier op grasland en één op maisland) met verschillende grondsoorten strokenproeven aangelegd. De deelnemende agrariërs wilden weten wat het effect van de toepassing van bokashi is op bodem en gewas. Wetterskip Fryslân is geïnteresseerd in het omzetten van slootmaaisel tot bokashi. Ook is het waterschap benieuwd in hoeverre de waterberging toeneemt op het land waarop bokashi is toegepast. Als het organische stofgehalte in de grond toeneemt, werkt het land als een spons en kan het meer regenwater vasthouden. De gemeente Dantumadiel wil inzicht krijgen in de kansen die bokashi biedt als verwerkingsmethode van gras en bladafval. Binnen dit project is drie jaar lang bokashi toegediend op vijf verschillende locaties en zijn monsters van bodem en gewas in laboratoria en via studentenonderzoeken onderzocht.

Belangrijkste resultaten:

Op grasland geeft Bokashi een hogere grasopbrengst dan uitsluitend drijfmest.

Op maïsland geeft Bokashi een lagere gewasproductie dan alleen.

Het percentage organische stof toe op maïsland bemest met Bokashi en bij alleen drijfmest.

Projectdetails

Looptijd:
2017 – 2021

Partners:
Nordwin, Van Hall Larenstein, Noardlike Fryske Walden, MulderAgro, Kenniswerkplaats NO Fryslan, Gemeente Dantumadiel

Financier:
KennisCentrum Natuur en Leefomgeving

Budget:
€ 150.000,-

Producten

Film Bokashi

Symposium Bokashi (25-05-2021)

Rapport met onderzoeksresultaten

Brochure

Wilt u in contact komen met Rinze Fokkema?

Telefoonnummer