Bodemverdichting Frylan

door mei 26, 20210 Reacties

Bodemverdichting Frylan

In Nederland is ongeveer 45 procent van de bodem verdicht. Dit kan een natuurlijke oorzaak hebben, maar in veel gevallen zijn de steeds zwaardere landbouwmachines de belangrijkste reden. De gevolgen zijn onder meer slechte waterdoorlatendheid en beperkte beworteling. Dit vormt voor veel agrariërs een groeiende uitdaging.

Het doel van het project Bodemverdichting Fryslan is het stimuleren van werkmethodes die bodemverdichting voorkomen. Dit doen we samen met boeren, tuinders en loonwerkers. In het project zijn 6 experimenten bij deelnemende bedrijven uitgevoerd Bij de experimenten worden verschillende bewerkingsmethodes met elkaar vergeleken. Ook de effecten van specifieke (diep wortelende) gewassen op de bodemkwaliteit kwamen daarbij aan bod. Op die manier ontstaat inzicht in maatregelen die bodemverdichting kunnen tegengaan.

Belangrijk onderdeel van het project was dat loonwerkers en boeren het gesprek aangaan over bodemverdichting. Het is belangrijk dat ze samen nadenken over de oorzaak van de verdichting en over mogelijke oplossingen. Zo moeten ze goede afspraken maken over de omstandigheden waaronder en de manier waarop werkzaamheden worden uitgevoerd. Voor zo’n gesprek is een checklist ontwikkeld en een set van praktische handleidingen.

Projectdetails

Looptijd:
2019-2021

Partners:
LTO Noord, Cumela, Van Hall Larenstein

In samenwerking met:
Aequator Groen & Ruimte, Mts. Koopman, Mts. De Vries, Wilfred Brouwer, Maarten Bouma, Marien Boer, René Tolboom, loonbedrijf gebr. Buma, Loonbedrijf Touring, Loonbedrijf De Samenwerking.

Financier:
POP3

Budget:
€160.000,-

Wilt u meer over dit onderwerp weten?