Opening Onderzoekstuin Leer- en Kenniscentrum Bodem.

 

In de ochtend van 27 September was de grote opening van de onderzoekstuin bij het Biosintrum, daar werd iedereen verwelkomd met een ontbijt en kon iedereen met elkaar elkaar praten. Daarna gingen wij met z’n allen naar de college zaal om te luisteren naar een presentatie van Peter van der Maas,Emiel Elferink en Geert Roovers zij hebben verteld dat een gezonde bodem ook belang heeft voor het afvoer van regenwater, hoe en waarom Biosintrum onstaan is, wat hier gedaan wordt, wat het doel is van deze onderzoeken en wat de toekomstplannen zijn.

 

 

 

Waarom is bodemgezondheid zo belangrijk? Bodemgezondheid is belangrijk voor de groei van gewassen, zonder gewassen zitten wij zonder eten. Maar hoe houdt je zo’n bodem nou eigenlijk gezond? Om daar goed onderzoek naar te doen heeft Biosintrum, in Oosterwolde Het Mesokosmos Outdoorlab, een onderzoekstuin geopend. 

 

Om de opening helemaal compleet te maken heeft Jan van Lersel, Voorzitter van het College van Bestuur van de Hogeschool Van Hall Larenstein de openingshandeling verricht door het eerste informatiebordje van de mesokosmos op de bak te monteren, op zo’n bordje staat waar de mesokosmos vandaan komt van wie zijn grond het afkomstig is en wat voor grond het is.

 

De onderzoekstuin is een ‘outdoor’ laboratorium waar studenten en onderzoekers allerlei onderzoek en experimenten doen, gericht op een gezonde klimaatbestendige bodem.

Petra Boorsma die ondertekent hier de KOBO samenwerkingsovereenkomst.Een samenwerking tussen de Nederlandse Hogescholen en het Leer en Kenniscentrumbodem op het thema bodem.