Nieuwe webinars Aequator, juni 2021

In juni organiseren we weer een aantal nieuwe webinars over bodemverdichting, koolstofvastlegging, te droog en te nat! Deze webinars zijn gratis en open voor alle erfbetreders en loonwerkers van Nederland. Meld je aan via onze website: https://www.aequator.nl/cursussen/

Webinar Koolstofvastlegging

o Basis cursus: 1 juni 2021, 14:00-15:00 uur

o Basis cursus: 23 juni 2021, 14:00-15:00 uur

Webinar Koolstofvastlegging

o Gevorderden cursus: 16 juni 2021, 14:00-15:00 uur

Webinar Bodemverdichting

o 2 juni 2021, 14:00-15:00 uur

o 21 juni 2021, 14:00-15:00 uur

Webinar Droogte

o 8 juni 2021, 14.00-15.00 uur

Webinar Te Nat

o 22 juni 2021, 14:00-15:00 uur

Deze bodemcursussen worden georganiseerd in het kader van het project Boer bij Kennis en zijn samengesteld door Aequator i.s.m. WENR en Aeres. Het project is een onderdeel van de bodemstrategie van de minister van LNV. Het doel is om kennis te verspreiden onder erfbetreders over duurzaam bodembeheer en op deze manier de kennis uiteindelijk naar ondernemers, boeren en andere grondgebruikers te brengen.

Regelmatig worden nog nieuwe cursussen georganiseerd, dus hou de website in de gaten. Zou u graag een ander onderwerp willen weten, wij organiseren ook cursussen op maat.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Giulia Homs.

 

Geplaatst in Nieuws.