Project Bodemverdichting in Veldpost

Strokenteelt van maïs lijkt de beste manier om bodemverdichting tegen te gaan. Op 21 plekken in Friesland worden proeven gedaan waarbij strokenteelt vergeleken wordt met de reguliere manier van maïs verbouwen. Een volwaardig alternatief, zo wordt geconstateerd.

Veldpost, het onafhankelijke landbouwvakblad voor Noord-Nederland, bericht over de eerste resultaten van het project “Bodemverdichting Fryslân”, een project van het Kenniscentrum Bodem. In het project werken LTO Noord, Aequator Groen & Ruimte en Hogeschool Van Hall Larenstein, samen met Cumela Nederland.

Lees het gehele artikel hier.

Wetterskip Fryslân treedt toe tot Kennisconsortium Bodem in Biosintrum Oosterwolde

Wetterskip Fryslân treedt op vrijdag 26 april a.s. officieel toe als lid van het Kennisconsortium Bodem. Dit gebeurt tijdens een officiële eerste overlegsessie in het nieuw geopende Biosintrum te Oosterwolde, een van de meest duurzame en innovatieve gebouwen van Europa. In deze nieuwe thuisbasis wordt Wetterskip Fryslân het twaalfde officiële lid van deze kennisgroep die zich bezighoudt met duurzaam bodembeheer in Nederland.

Kennisconsortium Bodem

Het Kenniscentrum Bodem is in 2016 opgericht door 11 partners uit het onderwijs, overheid en bedrijfsleven. Samen hebben zij één doel: het ontwikkelen en verspreiden van kennis over duurzaam bodemgebruik. Samen ontwikkelen zij kennis over de bodem: wat voor invloed heeft de bodem op gewassen en de natuurlijke omgeving? Hoe kunnen we er voor zorgen dat de bodem ook in de toekomst het fundament kan blijven voor de voedselvoorziening? Partners Van Hall Larenstein, Nordwin College, Wetsus, Ecostyle, Louis Bolk, Van Iperen, Aequator, HLB, Bioclear Earth, LTO Noord en de gemeente Ooststellingwerf zijn zeer verheugd met Wetterskip Fryslân als nieuwe partner.

Biosintrum

Eind 2017 begon de bouw van een van de meest duurzame en innovatieve gebouwen van Europa. Een blikvanger die de ambities van de gemeente Ooststellingwerf op het gebied van de biobased economy zichtbaar maakt. De vloeren zijn gemaakt van olifantsgras, in de wanden is denim van oude spijkerbroeken verwerkt en er is duurzaam ontwikkeld Accoya-hout toegepast. Ook het interieur is biobased gemaakt; van natuurlijke materialen, bijvoorbeeld van bladeren van de lisdodde.

Praktische handleiding voor organische stofbeheer

Organisch stof is een cruciaal element voor een goed functionerende bodem en daarmee voor een goede gewasgroei. Het speelt een rol bij de beschikbaarheid van nutriënten en water, bij de vorming van structuur en bij de weerbaarheid van de bodem tegen ziekten en plagen. Een goed beheer van de organische stof is daarom erg belangrijk.

Onlangs heeft Van Iperen een praktische handleiding voor organische stofbeheer uitgegeven. Deze handleiding is tot stand gekomen in samenwerking met Wageningen University & Research, Hogeschool Van Hall Larenstein, Nordwin College en ECOstyle. Naast algemene informatie over de rol van organische stof in de bodem, beschrijft de handleiding o.a. een plan van aanpak bestaande uit 6 stappen, voor organische stofbeheer op het agrarisch bedrijf.

De gids kan worden aangevraagd via de website van Van Iperen:

http://www.iperen.com/organischestof

Van Iperen is een toonaangevend bedrijf op het gebied van voeding, versterking en bescherming van gewassen. Het levert advies en producten voor bemesting, gewasbescherming, plantversterking en bodemverbetering.

Sfeerimpressie Symposium Symphony of Soils

We kijken terug op een zeer geslaagde eerste Symphony of Soils! Het enthousiasme over de plenaire sprekers, de bodem-beleef-sessies en workshops was groot en er werd veel kennis uitgewisseld. De aftermovie en foto-impressie onderstrepen dat nog eens, en ook de pers heeft uitgebreid verslag gedaan van het symposium.

After-movie

Foto-impressie

Artikel op website Nieuwe Oogst

“We weten wel hoe een ongezonde bodem eruit ziet, maar niet hoe een gezonde bodem er echt uit hoort te zien.” Dat stelt Emiel Elferink, lector duurzaam bodembeheer aan hogeschool Van Hall Larenstein. Om dat te veranderen moet de focus van boeren en wetenschappers de komende jaren vol op de biologie van de bodem, zo bepleit hij.

Elferink sprak vorige week in Leeuwarden op een door de hogeschool georganiseerd symposium ‘Boeren van de Toekomst’. Lees een uitgebreid artikel op de website Nieuwe Oogst hierover door op deze link te klikken.