Multifunctionele bodem

EEN BODEM DIE MEER GEEFT DAN VOEDSEL ALLEEN!

Meerdere functies

Behoud en verbetering van de kwaliteit van de bodem is nodig om hoogwaardige gewasproductie te behouden. Maar voor bodems geldt dat ze in principe meerdere functies hebben; naast de functie van gewasproductie, hebben ze bijvoorbeeld als functie het vasthouden van water, het herbergen van ondergrondse en bovengrondse biodiversiteit en het bieden van draagkracht zodat de gewassen ook geoogst kunnen worden. Met andere woorden: bodems zijn multifunctioneel.

In hoeverre de bodem al deze functies ook optimaal kan vervullen, hangt af van een heel scala aan bodemeigenschappen zoals: 

5

Bodemstructuur

5

Bodemvruchtbaarheid

5

Zuurgraad

5

Bodemleven en meer

bodembeheer

Maar ook door de mens gedreven interventies zoals bouwplan, bemesting, gewasbescherming spelen een grote rol.

Bouw plan

Bemesting

Gewasbescherming

Het Kennisconsortium

Het leer- en kenniscentrum bodem wordt mede mogelijk gemaakt door de Regio Deal Zuidoost Friesland en onze partners uit het kennisconsortium.