Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Maxima brachten donderdag 17 spetmber een streekbezoek aan Zuid-Oost Fryslan. Tijdens dit bezoek hebben zij een kijkje genomen in het Biosintrum te Ooststellingwerf, waar studenten van van Hall Larenstein het echtpaar in vogelvlucht meenamen in bodemonderzoek. In de te ontwikkelen onderzoekstuin stonden demo- mesokosmossen, een buitensysteem dat verschillende bodemsoorten onder gecomtroleerde omstandigheden onderzoekt. Met behulp van mesokosmossen kan vergelijkend onderzoek gedaan worden naar effecten van verschillende vormen van beheer, gewassen,toevoegmiddelen en combinaties daarvan op de bodem, het water, de biologie en de biodiversiteit, onder dezelfde (klimatologische) omstandigheden.