Wat is de perfecte bodemsamenstelling voor aardappelen, zodat deze vol voedingsstoffen zitten maar ook lang bewaarbaar zijn?

De perfecte samenstelling hang af van het soort bodem en is niet zo eenduidig te beantwoorden. Daarnaast speelt het ras van de aardappel mee. Wetenschappelijk onderzoek laat echter zien dat belangrijke voedingsfactoren in de bodem die de aardappelkwaliteit beïnvloeden ammoniumstikstof, bodem nitraatstikstof, bodem beschikbaar fosfor, pH en beschikbare kalium zijn. Zo is de pH-waarde van de bodem een belangrijke factor die van invloed is op aardappelzetmeel, het verlagen van het suikergehalte en het gehalte aan oplosbaar eiwit. Bodem nitraatstikstof is een van de belangrijkste factoren die van invloed is op het totale suikergehalte in aardappelknollen, vitamine C, bruiningsintensiteit en polyfenoloxidase-activiteit. Ammoniumstikstof in de bodem is positief gecorreleerd met het totaal oplosbaar suikergehalte in aardappelen, en negatief gecorreleerd met het suikergehalte, bruiningsintensiteit en polyfenoloxidase-activiteit. Het beschikbare kalium in de bodem heeft daarentegen positieve effecten op aardappelzetmeel en het verlagen van het suikergehalte, en negatieve effecten op oplosbaar eiwit en bruin worden. 

Over het algemeen kan gesteld worden dat de belangrijkste voedingsfactoren in de bodem op de kwaliteit van de aardappelkwaliteit het nitraat-gehalte en de pH zijn.

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *