Wat is de beste bodem?

Hier is geen eenduidig antwoord op te geven. Wat de beste bodem is, is mede afhankelijk van je grondsoort en het beoogde gebruik of dienst. Bodemkwaliteit is daarbij meer dan productie alleen. Een goede bodem levert veel ‘diensten’.

Voedselproductie is er daar maar één van. Andere belangrijke diensten zijn bijvoorbeeld waterberging en klimaatregulatie. Het is belangrijk om je bodems zo te beheren dat de bodemkwaliteit ook voor de langere termijn in stand wordt gehouden, of liever nog verbetert. Hoe dit te doen is maatwerk en begint bij goed inzicht krijgen in je bodemgesteldheid.

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *