Is het denkbaar dat boeren op een bedrijf condenseer installaties plaatsen die met behulp van zonne-energie water aan de buitenlucht onttrekken: Regen maken, voor het regen wordt?

Boeren hebben regelmatig te maken met droogte. De verwachting is dat dit probleem zich in de toekomst vaker zal voordoen.
Is het denkbaar dat zij op hun bedrijf condenseer installaties plaatsen (deze bestaan al) die mbv zonne-energie water aan de buitenlucht onttrekken: als het ware ‘regen’ maken vóór het regen wordt? Het gecondenseerde water zal tijdens droge perioden vast schoner zijn dan het slootwater.

Irrigatie door condensatie is een techniek die in het Nederlandse klimaat kan werken. Belangrijk voor deze techniek is dat de luchtvochtigheid relatief hoog is en dit is in Nederland het geval ook tijdens warme zomers. Het gecondenseerde water is schoon en vergelijkbaar met regenwater en dus schoner dan slootwater. Nadeel van deze techniek is de hoge investeringskosten voor de installatie. Als gekozen wordt voor condensatie direct bij de plant, dienen de leidingen op de grond te liggen. Dit vergt extra arbeid voor het leggen en verwijderen van leidingen bij teelten die intensieve grondbewerking nodig hebben. De kosten tezamen met de benodigde apparatuur maakt dat deze techniek voor nu alleen geschikt lijkt voor kleinschalige hoog renderende teelten die droogte gevoelig zijn. Een bijkomend voordeel van deze techniek is dat de bodem gekoeld wordt op warme dagen, dit heeft een positief effect op de omzetting en beschikbaarheid van nutriënten en daarmee zal de gewasgroei positief worden beïnvloed.

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *