Gezonde bodem

EEN BODEM DIE LEEFT!

BODEMECOSYSTEEM

Bodems ondersteunen direct het leven op aarde. Ze zijn op zichzelf de meest complexe biologische systemen op de planeet, die zowel onder als boven de grond een enorme diversiteit herbergen en in stand houden. Bodemorganismen en hun onderlinge relaties vervullen vitale functies in het bodemecosysteem.

KNELPUNTEN

De vitaliteit van de bodem in de regio loopt gevaar door het huidige gebruik. Dit maakt dat er ook zeer diverse bodemproblemen zijn zoals: 

5

Bodemdaling

5

Verzilting

5

Toename van ziektedruk

5

Afname van biodiversiteit

5

Verlies aan nutriënten en koolstof

5

Bodemverdichting

Terwijl de met klimaatverandering gepaard gaande extremere weersomstandigheden juist vragen om een gezonde bodem die meer water en koolstof opslaat.

BODEMKWALITEIT

Ook hier geldt: Bodemkwaliteit gaat over meer dan voedselproductie alleen. Een gezonde bodem levert veel verschillende ‘diensten’. Andere belangrijke diensten zijn bijvoorbeeld waterberging en klimaatregulatie. Het is belangrijk om je bodems zo te beheren dat de bodemkwaliteit ook voor de langere termijn in stand wordt gehouden, of liever nog verbetert. Hoe dit te doen is maatwerk en begint bij het krijgen van een goed inzicht in je bodemgesteldheid.

Kennisbank

Heb je een vraagstuk omtrent de gezonde bodem? Ga op zoek naar het antwoord in onze kennisbank. Staat uw vraag er nog niet tussen? Dien deze dan in via ons kennisloket. Dan komen voorzien wij u graag van een passend antwoord.

Het kennisconsortium

Het leer- en kenniscentrum bodem wordt mede mogelijk gemaakt door de Regio Deal Zuidoost Friesland en onze partners uit het kennisconsortium.