Voor bedrijf Ekoworm wordt onderzocht hoe gronde die is afgewerkt na gebruik voor teelt van wormen op het bedrijf kan worden  opgewerkt en hergebruikt, opdat transport en kosten kunnen worden beperkt.

Het project is uitgezet bij Nordwin College en zal in de volgende ronde van hun aanpak Regioleren worden uitgevoerd. Zij benutten de kennis van bodem die via Biosintrum kan worden geleverd.

Start in januari.