Tjerk Hof en Sieto van Houten hebben op 21 november ’17 hun handtekening gezet onder de akte van oprichting van de Groene Grond Coöperatie (GGC). Deze coöperatie gaat zich sterk maken voor slimme herverkaveling van grond bij verkochte agrarische bedrijven. Bij deze herverkaveling wordt gezocht naar een optimale balans tussen gewasproductie- en maatschappelijke doelstellingen. De GGC is medemogelijk gemaakt door: De Werven Netwerk Notarissen, Rabobank, de provincie Friesland, Gagelvenne en Gemeente Ooststellingwerf.