Bokashi als Bodemverbeteraar

Bokashi als Bodemverbeteraar

In 2018 zijn op vijf locaties in Friesland (vier op grasland en één op maisland) met verschillende grondsoorten strokenproeven aangelegd. De deelnemende agrariërs wilden weten wat het effect van de toepassing van bokashi is op bodem en gewas. Wetterskip Fryslân is...
Duurzame oversteekplaats

Duurzame oversteekplaats

Ontwerpen en uitvoeren van een Bio based verbinding tussen Ecostyle en Biosintrum Tien weken gaan de studenten met hun ideeën aan de slag,  docent Elzinga. ‘Dan verdiepen ze zich verder in biobased materialen, de circulaire economie en het ontwerpen van verbindingen....