Praktische handleiding voor organische stofbeheer

Organisch stof is een cruciaal element voor een goed functionerende bodem en daarmee voor een goede gewasgroei. Het speelt een rol bij de beschikbaarheid van nutriënten en water, bij de vorming van structuur en bij de weerbaarheid van de bodem tegen ziekten en plagen. Een goed beheer van de organische stof is daarom erg belangrijk.

Onlangs heeft Van Iperen een praktische handleiding voor organische stofbeheer uitgegeven. Deze handleiding is tot stand gekomen in samenwerking met Wageningen University & Research, Hogeschool Van Hall Larenstein, Nordwin College en ECOstyle. Naast algemene informatie over de rol van organische stof in de bodem, beschrijft de handleiding o.a. een plan van aanpak bestaande uit 6 stappen, voor organische stofbeheer op het agrarisch bedrijf.

De gids kan worden aangevraagd via de website van Van Iperen:

http://www.iperen.com/organischestof

Van Iperen is een toonaangevend bedrijf op het gebied van voeding, versterking en bescherming van gewassen. Het levert advies en producten voor bemesting, gewasbescherming, plantversterking en bodemverbetering.

Sfeerimpressie Symposium Symphony of Soils

We kijken terug op een zeer geslaagde eerste Symphony of Soils! Het enthousiasme over de plenaire sprekers, de bodem-beleef-sessies en workshops was groot en er werd veel kennis uitgewisseld. De aftermovie en foto-impressie onderstrepen dat nog eens, en ook de pers heeft uitgebreid verslag gedaan van het symposium.

After-movie

Foto-impressie

Artikel op website Nieuwe Oogst

“We weten wel hoe een ongezonde bodem eruit ziet, maar niet hoe een gezonde bodem er echt uit hoort te zien.” Dat stelt Emiel Elferink, lector duurzaam bodembeheer aan hogeschool Van Hall Larenstein. Om dat te veranderen moet de focus van boeren en wetenschappers de komende jaren vol op de biologie van de bodem, zo bepleit hij.

Elferink sprak vorige week in Leeuwarden op een door de hogeschool georganiseerd symposium ‘Boeren van de Toekomst’. Lees een uitgebreid artikel op de website Nieuwe Oogst hierover door op deze link te klikken.

KCB op carrieredag Leeuwarden

Op 24 januari stond het Kenniscentrum Bodem op de carrieredag van hogeschool van Hall Larenstein. Het was een vruchtbare dag waar hopelijk veel studenten enthousiast zijn gemaakt over de kansen en mogelijkheden van een duurzame bodem!

Eerste project Kenniscentrum Bodem van start

Gezamenlijk met de Hogeschool Van Hall Larenstein, Gemeente Ooststellingwerf, lokale agrariërs Anne Graafstra & Jan-Roelof Betten en het Louis Bolk Instituut wordt een onderzoek opgezet om de conditie van de bodem in Ooststellingwerf te verbeteren.

Het onderzoek bevat de vier volgende elementen: inventarisatie van de groene reststromen in de gemeente Ooststellingwerf; een studie naar innovatieve technieken die deze reststromen kunnen omzetten naar bodemverbeteraars; wetgeving en het opstellen van een businesscase. Peter Fischer van Hogeschool Van Hall Larenstein: “Bij afsluiting van dit project hebben we zicht op de verschillende groenstromen binnen de gemeente en hoe deze toegepast kunnen worden in decentrale compostering om op een lokaal, circulair niveau de landbouwbodem te verbeteren. Deze kennis kan vervolgens de opmaat zijn naar een groter, langduriger project die nóg meer inzicht kan geven over de mogelijkheden van compostering voor de lokale akkerbouw”. Kortom, van kennis naar praktijk!

“Voor de gemeente Ooststellingwerf is dit het eerste project wat onder de vlag van het Kennisconsortium Bodem zal worden uitgevoerd. Wij hechten waarde aan dit consortium en aan de bodem an sich omdat beide aan de basis staan van een duurzame en toekomstbestendige landbouwsector en de Biobased economy”, aldus Sven Stielstra van gemeente Ooststellingwerf

De gemeente Ooststellingwerf zet koers naar een Biobased economy. In deze economie worden fossiele grondstoffen vervangen door natuurlijke hernieuwbare alternatieven om de klimaat- en grondstoffen problematiek een hoofd te bieden.

Om de fossiele grondstof te vervangen door een groen alternatief, is een bodem in topconditie nodig. De vraag naar groene grondstoffen zal door de Biobased economy vergroten wat een beroep doet op het producerend vermogen van de bodem.

De komende periode wordt hard gewerkt aan het opstarten van meer initiatieven vanuit het kennisconsortium Bodem.

Nader bericht volgt!