Bodemgezondheid Noord-Nederland

Een gezonde bodem is noodzakelijk om duurzaam en veilig voedsel te kunnen produceren

De kennis over wat een gezonde bodem is en hoe we de bodem gezonder kunnen maken en houden staat op dit moment nog in de kinderschoenen. Daarom starten de provincies Groningen Drenthe en Friesland het project Bodemgezondheid in de landbouwpraktijk van Noord-Nederland. Met dit project wordt kennis opgebouwd waardoor landbouwers in de toekomst ziekten en plagen gemakkelijker vooraf kunnen voorkomen in plaats van achteraf te moeten bestrijden met chemische middelen.

Een gezonde bodem is een duurzame bodem: zo kan een gezonde bodem zich beter aanpassen aan effecten van klimaatverandering, zoals hevige regenbuien. Ook stoot een gezonde bodem minder broeikasgassen uit en draagt ze bij  aan een betere kwaliteit van ons grondwater. Voor landbouwers betekent een gezonde bodem kostenbesparing, doordat zij minder bestrijdingsmiddelen nodig hebben, en doordat hun opbrengst op de langere termijn op peil blijft of zelfs verhoogd kan worden.

In het project wordt samen met landbouwers en deskundigen bekeken hoe kennis over bodemgezondheid benut en vergroot kan worden en waar zij in hun praktijk behoefte aan hebben. Om inzicht te krijgen in het bodemleven worden de percelen van de landbouwers die aan het project deelnemen geanalyseerd. 

Luister hier naar een interview op Omrop Fryslan over dit project met projectleider Emiel Elferink