Praktische handleiding voor organische stofbeheer

Organisch stof is een cruciaal element voor een goed functionerende bodem en daarmee voor een goede gewasgroei. Het speelt een rol bij de beschikbaarheid van nutriënten en water, bij de vorming van structuur en bij de weerbaarheid van de bodem tegen ziekten en plagen. Een goed beheer van de organische stof is daarom erg belangrijk.

Onlangs heeft Van Iperen een praktische handleiding voor organische stofbeheer uitgegeven. Deze handleiding is tot stand gekomen in samenwerking met Wageningen University & Research, Hogeschool Van Hall Larenstein, Nordwin College en ECOstyle. Naast algemene informatie over de rol van organische stof in de bodem, beschrijft de handleiding o.a. een plan van aanpak bestaande uit 6 stappen, voor organische stofbeheer op het agrarisch bedrijf.

De gids kan worden aangevraagd via de website van Van Iperen:

http://www.iperen.com/organischestof

Van Iperen is een toonaangevend bedrijf op het gebied van voeding, versterking en bescherming van gewassen. Het levert advies en producten voor bemesting, gewasbescherming, plantversterking en bodemverbetering.

Sfeerimpressie Symposium Symphony of Soils

We kijken terug op een zeer geslaagde eerste Symphony of Soils! Het enthousiasme over de plenaire sprekers, de bodem-beleef-sessies en workshops was groot en er werd veel kennis uitgewisseld. De aftermovie en foto-impressie onderstrepen dat nog eens, en ook de pers heeft uitgebreid verslag gedaan van het symposium.

After-movie

Foto-impressie