International Symposium on Soil Organic Matter, Adelaide, 2019

Het International Symposium on Soil Organic Matter is de belangrijkste conferentie voor bodemwetenschappers over de hele wereld die werken op het gebied van dynamiek van organische stof in de bodem. Van 6 tot 11 oktober 2019 werd het al weer 7e Symposium gehouden in Adelaide, Australië. Deze conferentie volgt op de succesvolle edities van Rothamsted Research, UK (2017), Georg-August-Universität Göttingen, Duitsland (2015), en hun vier voorgangers die teruggaan tot de initiatie van de serie in Poitiers, Frankrijk, in 2007.

Bodems ondersteunen direct het leven op aarde. Ze zijn op zichzelf de meest complexe biologische systemen op de planeet, die zowel onder als boven de grond een enorme diversiteit herbergen en in stand houden. Centraal in de functies van de bodem staat bodemorganische materie (SOM), een complex en divers milieu van dood en levend organisch materiaal dat een breed scala aan chemische, fysische en biologische functies mogelijk maakt en aanvult. Het conferentiethema ‘Soil Organic Matter in a Stressed World’ had als dubbele doelstelling:

  • beter begrijpen en kwantificeren van de functies die SOM in zowel natuurlijke als beheerde systemen ondersteunt;
  • inzicht in de stressoren die van invloed zijn op de stabiliteit en op het vermogen om duurzaam in deze belangrijke ecosysteemfuncties te voorzien.

Het symposium werd bezocht door een levendige mix van gevestigde internationale deskundigen, vroege en middenloopbaan onderzoekers en studenten, die samen kwamen om kennis te delen, nieuwe verbindingen te leggen en om het onderzoek naar organische stof in de bodem te bevorderen. Keynote presentaties werden o.a. verzorgd door Joshua Schimel, Fransesca Cotrufo en Jeff Baldock en, afkomstig van Nederlandse bodem, ook door Franciska de Vries en Ellis Hofland. De gegeven presentaties raakten aan alle facetten van organische stof, van het meten van exo-enzymen tot aan de rol van organische stof  voor het behalen van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

Een belangrijke bevinding van het congres was het belang van de verschillende organische stof fracties, met name hoe de verhouding POM (particulate organic matter) en MAOM (mineral attached organic matter) iets zegt over bodemkwaliteit en -gezondheid. En dat deze verhouding bepalend is voor de keuze van maatregelen waarmee het organische stof gehalte het beste kan worden verhoogd. Het meten van deze organische stof fracties is nu nog tijdrovend en kostbaar, maar gelukkig werden er daarom ook nieuwe technieken (IR /PLSR analyses) gepresenteerd om dit snel en kosteneffectief te kunnen uitvoeren.

Verder bleek uit verschillende presentaties dat waterbeschikbaarheid één van de belangrijkste parameters is om het organische stofgehalte te kunnen verhogen. Door klimaatverandering staat waterbeschikbaarheid wereldwijd echter steeds meer onder druk en daarmee ook het potentieel. Tegelijkertijd bleek dat we nog heel weinig weten over de dynamiek tussen waterbeschikbaarheid en de microbiële respons; dit zogenaamde Birch-effect kunnen we nog maar moeilijk verklaren. Tevens waren er pleidooien voor het ontwikkelen van nieuwe rekenmodellen die beter in staat zijn het verloop van organische stof gehalten in de bodem te voorspellen. Met name het meenemen van microbiologie in dergelijke modellen werd hierbij als cruciaal gezien.

Het KC Bodem was goed vertegenwoordigd met 3 posters en een presentatie (oral) over lopende en recent afgesloten projecten. Het volgende SOM congres zal in 2021, in Seoul, worden gehouden.