Wetterskip Fryslân treedt toe tot Kennisconsortium Bodem in Biosintrum Oosterwolde

Wetterskip Fryslân treedt op vrijdag 26 april a.s. officieel toe als lid van het Kennisconsortium Bodem. Dit gebeurt tijdens een officiële eerste overlegsessie in het nieuw geopende Biosintrum te Oosterwolde, een van de meest duurzame en innovatieve gebouwen van Europa. In deze nieuwe thuisbasis wordt Wetterskip Fryslân het twaalfde officiële lid van deze kennisgroep die zich bezighoudt met duurzaam bodembeheer in Nederland.

Kennisconsortium Bodem

Het Kenniscentrum Bodem is in 2016 opgericht door 11 partners uit het onderwijs, overheid en bedrijfsleven. Samen hebben zij één doel: het ontwikkelen en verspreiden van kennis over duurzaam bodemgebruik. Samen ontwikkelen zij kennis over de bodem: wat voor invloed heeft de bodem op gewassen en de natuurlijke omgeving? Hoe kunnen we er voor zorgen dat de bodem ook in de toekomst het fundament kan blijven voor de voedselvoorziening? Partners Van Hall Larenstein, Nordwin College, Wetsus, Ecostyle, Louis Bolk, Van Iperen, Aequator, HLB, Bioclear Earth, LTO Noord en de gemeente Ooststellingwerf zijn zeer verheugd met Wetterskip Fryslân als nieuwe partner.

Biosintrum

Eind 2017 begon de bouw van een van de meest duurzame en innovatieve gebouwen van Europa. Een blikvanger die de ambities van de gemeente Ooststellingwerf op het gebied van de biobased economy zichtbaar maakt. De vloeren zijn gemaakt van olifantsgras, in de wanden is denim van oude spijkerbroeken verwerkt en er is duurzaam ontwikkeld Accoya-hout toegepast. Ook het interieur is biobased gemaakt; van natuurlijke materialen, bijvoorbeeld van bladeren van de lisdodde.