Thema's

Bodemonderzoek

In het bodemonderzoeken initiëren en ondersteunen wij initiatieven om de kennis over de bodem uit te breiden.

Onderwijs

Wij ontwikkelen lespakketten voor MBO en HBO om de kennis over de bodem over een nieuwe generatie te verspreiden.

Contact

Wij hebben contact met actoren actief in het bodemwezen om de opgedane kennis meteen toe te kunnen passen.