Hier zijn alle lopende projecten van het KCB verzameld.

Kom dus regelmatig terug om te zien wat er speelt op het gebied van duurzaam bodembeheer!

Reststromen Ooststellingwerf

Gezamenlijk met de Hogeschool Van Hall Larenstein, lokale agrariërs Anne Graafstra & Jan-Roelof Betten en het Louis Bolk Instituut wordt een onderzoek opgezet om de conditie van de bodem in Ooststellingwerf te verbeteren. Lees verder!

Bodemgezondheid Noord-Nederland

De kennis over wat een gezonde bodem is en hoe we de bodem gezonder kunnen maken en houden staat op dit moment nog in de kinderschoenen. Daarom starten de provincies Groningen, Drenthe en Friesland het project Bodemgezondheid in de landbouwpraktijk van Noord-Nederland. Met dit project wordt kennis opgebouwd waardoor landbouwers in de toekomst ziekten en plagen gemakkelijker vooraf kunnen voorkomen in plaats van achteraf te moeten bestrijden met chemische middelen. Lees verder!

Bodemverdichting Noord-Nederland

Bodemverdichting is een onderwerp waarover nog veel vragen zijn: hoe erg is het, wat zijn de consequenties en wat kunnen we er aan doen?

Daarom heeft KCB partner Aequator Groen & Ruimte bv in opdracht van de provincies Groningen, Friesland en Drenthe een onderzoek uitgevoerd naar de aard en ernst van bodemverdichting. Bij het onderzoek is er gebruik gemaakt van studenten van Van Hall Larenstein uit Leeuwarden die het veldwerk hebben uitgevoerd.

De resultaten van het onderzoek zijn beschreven in een leaflet die via deze link is te downloaden of bekijk de video van Aequator Groen & Ruimte bv over bodemverdichting.

Kennisplatform bodemvriendelijke natuurontwikkeling

In Nederland dient de komende jaren veel natuur hersteld en ontwikkeld te worden. Zo beslaat de natuurontwikkelopgave 80.000 ha nieuwe natuur voor 2027. Natuurontwikkeling betreft in de meeste gevallen het omzetten van voormalige voedselrijke landbouwgronden naar voedselarme natuur. Jarenlang gebruik van de grond door de landbouw heeft geleid tot zeer ongunstige uitgangssituaties voor natuur. Het in balans brengen van de bodem en de organismen daarin in relatie tot de gewenste vegetatie bovengronds is dan cruciaal. Lees verder!